p-d-s LOGO

Edukacja

Prowadzimy kursy i szkolenia

Dajemy narzędzia rozwoju

Aktywne społeczeństwo

Realizujemy programy aktywizacji i integracji społecznej

Współdziałanie

ORGANIZUJEMY INICJATYWY LOKALNE ROZWIJAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Edukacja

Edukacja

Edukacja i możliwość rozwoju osobistego w każdym wieku i dla każdego. W czasach ciągłych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji ważnym elementem jest posiadanie potrzebnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Integracja

Integracja

Wzajemna integracja stwarza większe zrozumienie oraz szacunek pomiędzy generacjami, łączność pokoleniową. Realizujemy projekty i koncepcję budowania aktywnych, solidarnych i dowartościowanych społeczności.

Kapitał

Kapitał

Kapitał to przede wszystkim umiejętności społeczne, które pozwalają współpracować z innymi. Umiejętność współdziałania z zaufaniem do innych jest efektem pracy zespołowej i drogowskazem rozwoju społeczeństw.

Praca

Praca

Poszukujemy ciekawych ofert biur pracy oraz agencji zatrudnienia. Dajemy konkretne rozwiązania i wspieramy ich realizacje. Pomagamy w rozwoju własnego Biznesu.