p-d-s18

Edukacja

Prowadzimy szkolenia i warsztaty

Dajemy narzędzia rozwoju

Aktywne społeczeństwo

Realizujemy programy aktywizacji i integracji społecznej

Współdziałania

Prowadzimy szkolenia i warsztaty

Dajemy narzędzia rozwoju

Edukacja

Edukacja

Edukacja i możliwość rozwoju osobistego w każdym wieku i dla każdego. W czasach ciągłych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji ważnym elementem jest posiadanie potrzebnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Integracja

Integracja

Wzajemna integracja stwarza większe zrozumienie oraz szacunek pomiędzy generacjami, łączność pokoleniową. Realizujemy projekty i koncepcję budowania aktywnych, solidarnych i dowartościowanych społeczności.

Kapitał

Kapitał

Kapitał to przede wszystkim umiejętności społeczne, które pozwalają współpracować z innymi. Umiejętność współdziałania z zaufaniem do innych jest efektem pracy zespołowej i drogowskazem rozwoju społeczeństw.

Aktywizacja

Aktywizacja

Aktywizacja to wywołanie motywacji i rozpoczęcie działania. Podejmujemy inicjatywy zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Pobudzamy do działania, dając konkretne rozwiązania.